Het AGOK

Het Amsterdamse Gouwe Ouwe Koor

Het Amsterdamse Gouwe Ouwe koor is een popkoor. Zij zingen vooral hits uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Het is een gemengd vierstemmig koor: sopranen, alten, tenoren en bassen. Momenteel telt het koor ongeveer 70 leden. Je hoeft niet voor te zingen en je hoeft geen noten te kunnen lezen. Het enige dat ze verwachten is dat koorleden hun best doen om de liedjes zo goed en mooi mogelijk ten gehore te brengen. De contributie is momenteel 180 euro per seizoen (september tot en met eind juli).

Voor de meeste stemgroepen geldt een wachtlijst. Tenoren en jonge sopranen zijn nog van harte welkom.

Aanmelden? Of een plaatsje op de wachtlijst? Neem contact op via info@agok.nl

De sfeer in het koor is informeel. Het is een vereniging maar geen ingewikkelde overlegstructuren. Een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Bestuurszaken en mededelingen rond allerlei koor activiteiten worden kort tijdens de repetities gedaan en zijn ook te vinden op de leden-pagina van deze site.

Eeen actieve club: zo zijn er leden die zorgen voor optredens, voor het koorweekend, voor het repertoire, enzovoort.

Een keer per jaar of twee jaar is er een koorweekend. Het hele koor gaat dan anderhalve dag en een nacht sporten, karaoke, barbecueën of heerlijke tapas eten, dansen en zingen.