Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider

verbeter het cultuuronderwijs op uw school!

Bent u een interne cultuurcoördinator (ICC-er) en hebt u behoefte aan meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? Zou u zelf goed cultuuronderwijs willen verzorgen op uw school of juist uw collega’s hierbij begeleiden? Wilt u leren hoe u een leerlijn kunt ontwikkelen voor uw school? In dat geval is deze post-hbo registeropleiding Cultuurbegeleider iets voor u! 

Tijdens de opleiding zijn de theoretische onderdelen sterk gekoppeld aan de praktijk op uw eigen school. U schrijft een meesterproef en legt een portfolio aan waarmee u aantoont wat u hebt geleerd en toegepast. Om toegelaten te worden tot deze post-hbo opleiding dient u de basisopleiding ICC met succes te hebben afgerond.

klik op deze link voor meer informatie en aanmelding


ICC-training

De cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) leidt leerkrachten of basisschooldirecteuren op tot cultuurcoördinator in het basisonderwijs. De cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. 


Certificering Leidse ICC-ers, mei 2017